Κενά διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η ΕΚΤ δηλώνει τη στήριξή της στην ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω του ΤΧΣ, ωστόσο σε γνώμη της επί των διατάξεων που έχει κυρώσει η ελληνική κυβέρνηση, σημειώνει πως δεν γίνεται αναφορά στους όρους που θα πρέπει να πληρούνται για την ενεργοποίηση των εγγυήσεων. Η ΕΚΤ υπογραμμίζει επίσης ότι «προσδοκά πως η προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί σύντομα».


«Το επεξηγηματικό υπόμνημα δεν κάνει καμία αναφορά για τους όρους που θα πρέπει να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση τέτοιου είδους εγγυήσεων και την αξιολόγησή τους, καθώς και για τα επακόλουθά τους και την αιτιολόγησή τους. Επιπλέον, ρητός σκοπός του ΤΧΣ είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών... Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πειστικά μόνο εάν τους δοθεί συμπαγής κεφαλαιακή βάση που θα μπορεί να απορροφήσει πλήρως τις ζημίες τους» προστίθεται.


«Η ανάμιξη του ΤΧΣ στην διενέργεια (ξεχωριστών) λογιστικών ελέγχων (στις τράπεζες) χωρίς να επεξηγούνται οι συνέπειες των ελέγχων αυτών στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, θα μπορούσε να καταλήξει σε παρέμβαση στις αρμοδιότητες της ΤτΕ» τονίζεται.


«Η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα και οι ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους στόχους (του σχεδίου)... που είναι δοθεί στην ΤτΕ η δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της κάθε τράπεζας» είπε η ΕΚΤ.