Περαιτέρω συρρίκνωση κατέγραψε τον Μάιο, ο συνολικός δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ στην ευρωζώνη και κατήλθε στο 45,9 από 47,9 τον Απρίλιο.
Επισημαίνεται ότι ένδειξη κάτω από το 50 αντιστοιχεί σε συρρίκνωση δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, ο ΡΜΙ για τον κλάδο μεταποίησης υποχώρησε στο 45, από 45,9 τον προηγούμενο μήνα έναντι προβλέψεων των αναλυτών για 46.
Στον κλάδο υπηρεσιών ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 46,5 από 46,9 τον προηγούμενο μήνα, έναντι προβλέψεων των αναλυτών για 46,5.