Μειωμένα κέρδη κατά 15,11% στα 0,871 εκατ. ευρώ από 1,026 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Flexopack σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,877 εκατ. ευρώ έναντι 11,934 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,90% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν στα 1,924 εκατ. ευρώ έναντι 2,013 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,42%.

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας ανήλθαν σε ποσοστό 76,25 % επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.

Επιστρέφει κεφάλαιο στους μετόχους

Στην επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή προχωρά η διοίκηση της Flexopack. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας στις 31 Μαΐου 2012 ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η 7η Ιουνίου 2012.