Νέο κύμα λουκέτων σε εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπει έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έρευνας, γενικεύεται ο φαινόμενο της πιστωτικής ασφυξίας από την έλλειψη ρευστότητας για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος, τα προβλήματα εντείνονται καθημερινά, ο τζίρος έχει μειωθεί δραματικά, το περιθώριο κέρδους έχει εξανεμισθεί τελείως, το κόστος δανεισμού διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι γενικότερες περικοπές που αφορούν το κόστος λειτουργίας προβάλλουν ως η πλέον πρόσφορη απόφαση για την επιβίωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων προμηνύει ότι το αμέσως ερχόμενο διάστημα, θα οδηγήσει, με βεβαιότητα, πολλές επιχειρήσεις στη χρεοκοπία.

Πιο αναλυτικά, από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει καθοριστικά την πορεία και τη γενικότερη δραστηριοποίηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μάλιστα, η ένταση των αρνητικών παραγόντων διαπιστώνεται ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με την ίδια έρευνα που υλοποίησε ο ΣΒΒΕ μεταξύ των μελών του το 2009. 

Η ένταση της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στη μεταποίηση και στην οικονομία     

Στην ερώτηση κατά πόσο η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τους τελευταίους έξι  μήνες διάφορα μεγέθη της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή  ανήκει, οι σημαντικότερες απαντήσεις που δίνονται από τις επιχειρήσεις είναι:

τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης: 81,2%
την κερδοφορία: 76,8%
τη ρευστότητα: 76,8% , και,
το κόστος δανεισμού: 75,4%.

Ουσιαστικά οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δίνουν τις ανωτέρω απαντήσεις σε αντίθεση με το 2009 όπου τις ίδιες απαντήσεις έδιναν έξι στις δέκα. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις για τον αρνητικό επηρεασμό της μεταποιητικής δραστηριότητας, της οικονομίας της περιφέρειας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, το ποσοστό των απαντήσεων σε όλους τους παράγοντες ξεπερνά το 92%, δηλαδή αγγίζει ουσιαστικά το σύνολο των επιχειρήσεων που απαντούν.  

Τα μέτρα που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Στην ερώτηση για τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, οι απαντήσεις αποδεικνύουν την υγιή αντίδρασή τους στις συνθήκες που επικρατούν. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις έχουν προβεί:

σε γενικότερες περικοπές που αφορούν το κόστος λειτουργίας: οι εννέα στις δέκα επιχειρήσεις έχουν λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση, ενώ το 2009 οι οκτώ  στις δέκα,

στη μείωση των περιθωρίων κέρδους: περίπου εννιά στις δέκατο 2012, σε αντίθεση με τις επτά στις δέκα το 2009,

στη μείωση των εξόδων για διαφήμιση: οκτώ στις δέκα το 2012, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν επτά στις δέκα   το 2012, και,

στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων, οι επτά (7) στις δέκα (10) από αυτές, ενώ το 2009 την ίδια απόφαση είχαν λάβει έξι (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις.  

Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τα βασικά μεγέθη λειτουργίας τους το επόμενο εξάμηνο 

Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τα βασικά μεγέθη λειτουργίας τους κατά το επόμενο εξάμηνο, έχουν ως εξής, κατά σειρά δήλωσής τους από τις επιχειρήσεις που απαντούν το ερωτηματολόγιο της έρευνας: (εντός της παρενθέσεως σημειώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος που δηλώνει τη συγκεκριμένη αύξηση ή μείωση) Μεγέθη που θα μειωθούν το επόμενο εξάμηνο:

η ρευστότητα, 
το κόστος εργασίας, 
τα καθαρά κέρδη, 
ο κύκλος εργασιών,  , και,
ο αριθμός των πελατών  .

Μεγέθη που θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο:

το κόστος δανεισμού, 
οι ανείσπρακτες οφειλές, 
οι ανείσπρακτες επιταγές,  και,
οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων προς τους πελάτες τους.

Μεγέθη που θα παραμείνουν σταθερά το επόμενο εξάμηνο:

οι τιμές των προϊόντων των προμηθευτών,
το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα,
το μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό, και,
εξαγωγές.