Στη διανομή μερίσματος 0,048268 ευρώ ανά μετοχή προχωρά η διοίκηση της Τέρνα Ενεργειακή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας στις 30 Μαΐου 2012, ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα ορίστηκε η Δευτέρα 28 Μαΐου.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.