Στην ενίσχυση των ασφαλιστικών προγραμμάτων αυτοκινήτου προχώρησε η Chartis από την 1η Μαΐου, αξιοποιώντας την τεχνική της κερδοφορία προς όφελος των καταναλωτών και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους για μειωμένο κόστος ασφάλισης, ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων και υψηλότερα όρια προστασίας.


Στο πλαίσιο αυτό, η Chartis αναβάθμισε το βασικό πακέτο αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα, το «Auto Trendy». Το νέο πρόγραμμα δίνει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για τις καλύψεις που εκείνος κρίνει απαραίτητες, προσφέροντάς του με αυτόν τον τρόπο, σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο για το ύψος των ασφαλίστρων που επιθυμεί να πληρώσει. Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα καινοτομεί, προσφέροντας κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών μαζί με την ασφάλιση αυτοκινήτου, προστατεύοντας έτσι τους ασφαλισμένους από κάθε ατύχημα, τροχαίο ή μη.


Επίσης, η Chartis αύξησε τα όρια συγκεκριμένων καλύψεων, χωρίς αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται σημαντικά η σχέση κόστους-οφέλους για τους ασφαλισμένους της. Ενδεικτικά, αυξάνονται τα όρια των καλύψεων της αστικής ευθύνης, των αερόσακων, της βλάβης του ηχοσυστήματος και της νομικής προστασίας. Παράλληλα, ειδικά για τη νομική προστασία, η Chartis προσφέρει μία νέα κάλυψη με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.


Τέλος, η Chartis εφάρμοσε σημαντικές μειώσεις έως και 19% στα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, μοντέλα αυτοκινήτων και κατηγορίες ιπποδύναμης που παρουσίασαν βελτιωμένα αποτελέσματα ζημιών σε σχέση με το παρελθόν, ενώ παράλληλα αύξησε την έκπτωση που δίνεται στους προσεκτικούς οδηγούς αυτοκινήτων και φορτηγών.


Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Διευθυντής των Consumer Lines της Chartis Ελλάς Α.Ε., σχολίασε σχετικά: «Στην Chartis στόχος μας είναι να βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους ασφαλισμένους μας, δημιουργώντας λύσεις για τις σύγχρονες ανάγκες τους και ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους. Η συνετή ανάληψη κινδύνων που εφαρμόζουμε διαχρονικά μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να μεταφέρουμε τα οφέλη αυτής της πολιτικής στους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους που μας εμπιστεύονται».