Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελινόιλ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.