Την Παρασκευή, 29 Ιουνίου, θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Χαλκόρ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.