Σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 2.742,74 ευρώ, προέβη στις 22 Μαΐου 2012 η κ. Αρετή Σουβατζόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.