Τον διορισμό του κ. Συμεών Μάτση ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε το Δ.Σ. της Τρ. Κύπρου.

Ο κ. Μάτσης σπούδασε οικονομικά στο London School of Economics και στο Queen Mary College. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων και είναι μέλος Διοικητικών Συμβουλίων δημοσίων εταιρειών. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Υπουργείων Γεωργίας, Άμυνας, Υγείας και Συγκοινωνιών και Έργων. 


Υπηρέτησε ως Πρόεδρος ή Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων τραπεζικών και άλλων οργανισμών, ιδρυμάτων και επιτροπών.

 

Με τον διορισμό του κ. Μάτση το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ενισχύεται περαιτέρω με μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη.