Την Παρασκευή, 29 Ιουνίου, θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βιοχάλκο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.