Διευρυμένες ζημιές μετά από φόρους στα 1,57 εκατ. ευρώ από 1,057 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Μοτοδυναμική σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η κατακόρυφη πτώση που καταγράφει γενικότερα ο κλάδος αυτοκινήτου στην Ελλάδα, οδήγησε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας στα 6 εκατ. ευρώ από 7,21 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2011. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 1,099 εκατ. ευρώ από 889.997 ευρώ.

Παράλληλα οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 21,24 εκατ. ευρώ από 19,03 εκατ. ευρώ.