Σε αγορά 1.500 μετοχών της εταιρείας PC Systems, συνολικής αξίας ευρώ 144,00 προέβη την 23η Μαΐου 2012, ο κ. Αθανάσιος Ισμαήλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.