Την Παρασκευή, 29 Ιουνίου, θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.