Σε αγορά και πώληση μετοχών της ΟΠΑΠ προέβη στις 22/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προχώρησε:


1) Στην αγορά 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 48.730 ευρώ

2) Στην αγορά 30 Συμβολαίων Δανεισμού Τίτλων μέσω RA, συνολικής αξίας 12.450 ευρώ

3) Στην πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 41.043,43 ευρώ

4) Στην αγορά 92.700 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 375.859,72 ευρώ

5) Στην πώληση 38.067 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 156.153,82 ευρώ

6) Στην αγορά 21.240 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 85.431,57 ευρώ

7) Στην πώληση 21.240 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 85.468,83 ευρώ.


Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την ΟΠΑΠ και ακολούθως από την ΟΠΑΠ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ.