Τον κίνδυνο να αδικηθούν χιλιάδες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από τους υπάρχοντες όρους και προϋποθέσεις που αναμένονται να συγκροτήσουν τον Τειρεσία στην Ασφαλιστική Αγορά, επέσήμανε με επιστολή του στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την επιστολή, η αδικία αυτή θα προκύψει μέσα και από την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων, γι' αυτό και  αιτείται την ύπαρξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και τα συμφέροντα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι, αν και η πρόταση αυτή έγινε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, εντούτοις το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι "δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να λειτουργεί κάτι παρόμοιο".