Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12-2-2012 στο Κέντρο της Αθήνας, προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο προβλέπεται αναστολή καταβολής των εισφορών ανάλογα με το ύψος των ζημιών ως εξής:
-Για ύψος ζημιών μέχρι 50.000 ευρώ επί τετράμηνο.
-Για ύψος ζημιών από 50.000,01 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ επί εξάμηνο.
-Για ύψος ζημιών από 100.000,01 μέχρι 150.000 ευρώ επί εννεάμηνο.
-Για ύψος ζημιών από 150.000,01 ευρώ και άνω επί δωδεκάμηνο.

Επίσης προβλέπεται ρύθμιση των οφειλόμενων και τρεχουσών εισφορών σε 18 διμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης 300 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται δύο μήνες μετά τη λήξη του, κατά περίπτωση, διαστήματος αναστολής. Συγκεκριμένα:

- Για την τετράμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30/9/2012.
- Για την εξάμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30/11/2012.
- Για την εννεάμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31/3/2013.
- Για τη δωδεκάμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31/5/2013.

Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται, ανά δίμηνο, μετά την πρώτη δόση.

Τέλος, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν εισφορές έως 29/2/2012 και επιθυμούν αναστολή των τρεχουσών εισφορών, που οφείλουν εισφορές έως 29/2/2012 και επιθυμούν αναστολή των τρεχουσών εισφορών και διατηρούν ενεργή ρύθμιση και επιθυμούν ένταξη στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής και τις τρέχουσες εισφορές.