Την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Aegean Airlines τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη για το α' τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2012 - 31/03/2012 θα δημοσιευτούν στον τύπο την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.