Σε αγορά 10.500 μετοχών της Motor Oil (Ελλάς), συνολικής αξίας 45.550 ευρώ, προχώρησε στις 23/5 η Motor Oil Holdings, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 


Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται καθώς το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil Holdings αποτελείται από τους κυρίους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη, οι οποίοι είναι, αντίστοιχα, πρόεδρος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil (Ελλάς).

 

Παράλληλα, στις 23 Μαΐου, ο κ. Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος - γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών, συνολικής αξίας 4.335 ευρώ.

 

Επιπλέον, στις 23/5 ο υιός (συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο) του κου Ιωάννη Δημάκη προέβη σε αγορά 500 μετοχών, συνολικής αξίας 2.145 ευρώ.  O κ. Ιωάννης Δημάκης είναι υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων.