Η Sciens ανακοινώνει ότι η τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 29/6/2012, θα διεξαχθεί τελικά στις 15/6/2012.