Την άποψη ότι η Γερμανία πρέπει να βγει από το ευρώ διατύπωσε ο πρώην γραμματέας Οικονομικών της Αργεντινής, Guillermo Nielsen.

Η Γερμανία πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη του ευρώ και να ανατιμήσει το νόμισμά της ως «έλεγχο ζημίας», προκειμένου να αποφύγει τις επιπτώσεις της μόλυνσης που απορρέουν από μια έξοδο της Ελλάδας και θα οδηγήσουν σε κατάρρευση τις ευρωπαϊκές τράπεζες και το εμπόριο στην Ευρώπη, υπογράμμισε.


Σύμφωνα με τον ίδιο, η υψηλότερη παραγωγικότητα της Γερμανίας καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική μια υποτίμηση του νομίσματός της. Αντιθέτως, μια ελληνική έξοδος θα είναι πιο δαπανηρή και θα απειλήσει σε σοβαρό βαθμό τη φερεγγυότητα των τραπεζών της περιοχής.


«Η συζήτηση μέχρι τώρα έχει διαμορφωθεί από την κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, τη Γερμανία», είπε και πρόσθεσε ότι «αντί να ψάχνουν την αλήθεια, συνεχίζουν να διατηρούν τις συζητήσεις κάτω από τις σωστά πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει να σπάσουν το αδιέξοδο».


Μία γερμανική έξοδος θα είναι ευκολότερο να προωθηθεί από μια υποτίμηση όλης της περιφέρειας. Παράλληλα θα δημιουργούσε αυτοπεποίθηση, σημείωσε ο Nielsen.


«Πολιτικά, η Γερμανία δεν θα μπορεί να αυξήσει τις μεταφορές της στη νότια Ευρώπη. Εν τω μεταξύ η υπόλοιπη Ευρώπη χρειάζεται να αναπτυχθεί μέσω μιας «ριζικής αλλαγής» και η Ελλάδα θα πρέπει να εκδώσει γραμμάτια, για να τα χρησιμοποιήσει κάτι σαν χρήματα αμέσως, υποστηρίζει ο ίδιος.


Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει όλες τις κινήσεις κεφαλαίου. «Αυτό θα έπρεπε να το είχε κάνει εδώ και καιρό», αναφέρει.