Σε αγορά 30.089 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ελλάκτωρ, συνολικής αξίας 22.188,16 ευρώ, προέβη στις 23/5 η Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Λεωνίδας Μπόμπολας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.