Σε αγορά 2.350 ονομαστικών μετοχών της J&P ABAΞ ΑΕ, αξίας ευρώ 1.371,75, προέβη την 23.05.2012 η εταιρεία D&S JOANNOU (INVESTMENTS) LIMITED, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, Μέλος του Δ.Σ. της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.