Στην αγορά 1.500 και 100 κοινών μετοχών της Τιτάν προχώρησε το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου.

Η συνολική αξία των μετοχών ανήλθε στα 19.785 και 12.375 ευρώ αντίστοιχα.