Στην αγορά ιδίων μετοχών προχώρησε στις 24/5 η Eurobank  Properties.

Η εταιρεία αγόρασε 3.000 μετοχές, μέσω της Eurobank Χρηματιστηριακή, ενώ η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 3,41 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική αξία 10.230 ευρώ.