Στο χαμηλότερο επίπεδο όπου έχει βρεθεί ιστορικά διαμορφώθηκε σήμερα η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου αναφοράς κατά την έναρξη των συναλλαγών της δευτερογενούς αγοράς, καθώς το επενδυτικό κοινό εκτιμά ότι παρέχουν ασφάλεια, στο παρόν αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, η οποία εξελίσσεται κατά τρόπο αντίστροφο της ζήτησης, μειώθηκε στο επίπεδο του 2,414% έναντι 2,531% στο πέρας των συναλλαγών της Πέμπτης. Αντίστοιχα, οι αποδόσεις των τίτλων διετούς και πενταετούς ωρίμανσης, διαμορφώθηκαν επίσης στα ιστορικά χαμηλά του 0,399% και 1,259%.