Η υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης εμπορίου η οποία θα αποτρέψει με τη λήξη του χρόνου της μετενέργειας να υπάρξουν μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και 22%, αποτελεί βασικό μέλημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΕΕ όπως δείχνουν τα συγκριτικά στοιχεία, σε ένα υποθετικό σενάριο λύσης της κλαδικής σύμβασης του εμπορίου, μετά τη λήξη του τριμήνου και την εισαγωγή της μετενέργειας, οι μειώσεις των μισθών με διευθυντικό δικαίωμα (βασικός μισθός της κλαδικής συν τα 4 επιδόματα) θα κυμανθούν κατά προσέγγιση από 12% έως 23- 25%. Ωστόσο, με την επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς, η κατάσταση εκτρέπεται εκτός ελέγχου.


«Στα παραπάνω πλαίσια, η μετρημένη και στο μέτρο του απολύτως απαραίτητου μείωση του μισθολογικού κόστους στα επίπεδα της προ κρίσης μισθών, καθίσταται πλέον αναγκαία. Συγκεκριμένα, πρότασή μας είναι ο επαναπροσδιορισμός του μισθού στον κλάδο του εμπορίου από 918,13 ευρώ στα 815 ευρώ» εξηγεί η ΕΣΕΕ.


Κατά την ΕΣΕΕ επιβάλλεται ένας νέος σχεδιασμός της σύμβασης «σε λευκό χαρτί» και «εφ' όλης της ύλης», που θα περιλαμβάνει μία κοινωνική συμφωνία, με ρεαλιστικές επιλογές και όρους επωφελείς τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Συνακόλουθα, θέτει προς συζήτηση τη μεσοσταθμική μείωση 11% σε όλα τα κλιμάκια και τις ειδικότητες της σύμβασης, με διατήρηση όλων των επιδομάτων, όπως έχουν συμφωνηθεί στις προηγούμενες συμβάσεις.


Το προτεινόμενο ποσοστό βρίσκεται στον μέσο όρο ανάμεσα στις μειώσεις που επιφέρει η ΠΥΣ και στις απαιτήσεις των εμπόρων.
Εναλλακτικά, προτείνεται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση για την απάλειψη συγκεκριμένων κανονιστικών όρων της σύμβασης, οι οποίοι θα κατατείνουν σε ονομαστική μείωση των αποδοχών κατά 11%, «η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε μεταφράζεται σε πραγματική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων σε ποσοστό 15%» όπως εξηγεί η ΕΣΕΕ.


Τέλος, η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι εκτός των εργασιακών θεμάτων, ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει και η τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους προς αυτές. Το Δημόσιο έχει επιβάλλει παύση πληρωμών και δεν εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, πλήττοντας την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενώ υποσχέθηκε ουσιαστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αυτή έχει μείνει μόνο στα χαρτιά.


«Επειδή όμως η τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους είναι άμεσα συνυφασμένη με την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άρα με την διατήρηση των θέσεων εργασίας, ζητούμε την ανάλογη υποστήριξη της εργατικής πλευράς για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Κλείνοντας, για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ΕΣΕΕ έχει προτείνει γενική μείωση 10% και για τους συνεπείς εργοδότες άμεση μείωση 5%. Παράλληλα και προκειμένου να μην έχουν απώλειες τα ασφαλιστικά ταμεία, προτείναμε την επιβολή “ασφαλιστικού τέλους” 1‰ επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, το οποίο θα εκπίπτει ως δαπάνη» καταλήγει η ανακοίνωση.