Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετ' ανάκλησιν της αποφάσεως αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 20.1.2012.