Δόθηκε τελικά η παράταση των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ από το υπουργείο Οικονομικών.
Όπως έγραψε νωρίτερα το moneypost το οικονομικό επιτελείο έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να καταφέρει να αυξήσει τα έσοδά του.


Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Ζανιάς, υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), η οποία λήγει στις 25 Μαΐου 2012, έως και τις 31 Μαΐου 2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος :
α. των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και
β. των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1116/3-5-12, οι οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ., λόγω αδυναμίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους.


Παράλληλα η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2011, για όλους τους υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την 8η Ιουνίου 2012.


Σημειώνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.


Σχετικό θέμα: Ο εκτροχιασμός των εσόδων «πονοκέφαλος» για το οικονομικό επιτελείο- Ποιες λύσεις εξετάζονται