Σε αγορές μετοχών της Μηχανική προέβη στις 21,23 και 24/5 ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Π. Εμφιετζόγλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Ειδικότερα, ο κ. Εμφιετζόγλου προέβη την 21η Μαίου 2012 σε αγορά 12.000 κοινών μετοχών αξίας 1.500,00 ευρώ και 2.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 184,00 ευρώ, την 23η Μαίου 2012 σε αγορά 5.792 κοινών μετοχών αξίας 752,96 ευρώ και 4.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 440,00 ευρώ, την 24η Μαίου 2012 σε αγορά 12.000 κοινών μετοχών αξίας 1.464,00 ευρώ και 2.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 238,00 ευρώ.