Απέρριψε το δικαστήριο την αίτηση υπαγωγής της Χ. Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, όπου ζητούσε με τον τρόπο αυτό προστασία από τους πιστωτές της.  

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν οι εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας να διεκδικήσουν εκ νέου τα δεδουλευμένα τους με δικαστικές μάχες αλλά και να αρχίσει μία νέα διαδικασία για τη λήψη ατομικών διωκτικών μέτρων εναντίον των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας.
 

Η υπαγωγή της Χ.Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 λειτουργούσε ως «προστατευτική ομπρέλα» των ιδιοκτητών των εταιρειών έναντι των πιστωτών τους. 


Μετά την απόρριψη του αιτήματος, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ασκήσουν εκ νέου ασφαλιστικά μέτρα στην ιδιοκτησία της «Ε» ενώ η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει σε διαγραφές των οφειλομένων προς τους εργαζόμενούς της.