Στην αγορά 166.193 μετοχών της ΔΟΛ προέβη ο κ. Σταύρος Ψυχάρης, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι 0,174 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.