Σε αγορά 1270 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας 1.959,4 ευρώ προέβη στις 24/5/12 ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.