Σε αγορές μετοχών της J&P Άβαξ προχώρησαν στις 24/5 η D&S Joannou (Investments) Limited και ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Ειδικότερα, η D&S Joannou (Investments) Limited, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, πρόεδρος και μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και Χρήστος Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της J&P-Άβαξ, προέβη την 24/05/2012 σε αγορά 9.750 κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας 5.687,75 ευρώ.

 

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., προέβη την 24/05/2012 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας 6.136 ευρώ.