Σε «αρνητικό» από «σταθερό» υποβάθμισε ο οίκος Moody's το outlook της αξιολόγησης της ΦΑΓΕ, διατηρώντας την αξιολόγησή της σε Β3.


Η μεταβολή του outlook αντανακλά τη συνεχιζόμενη επιδείνωση στις δραστηριότητες της ΦΑΓΕ στην Ελλάδα, εξαιτίας της επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα, σύμφωνα με τη Moody's.