διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, καθώς και την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος στην ετήσια Γ.Σ. στις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.