Η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

  • την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών"ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.", "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." και "ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.
  • την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών"ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε." και "M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012.
  • την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας"ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".
  • την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών"CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" και "TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".