Σχεδόν κατά ένα τέταρτο, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, μειώθηκαν οι καθαρές αποδοχές του μέσου Έλληνα, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων, Ernst & Young.


Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, φέτος ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός ενός Έλληνα κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 17.524 ευρώ.
Αφού αφαιρεθούν οι φόροι και οι κρατήσεις, μένουν 13.167 ευρώ καθαρά. Είναι 23% λιγότερο από το 2011, όταν ο μέσος ετήσιος καθαρός μισθός ανερχόταν ακόμη σε 17.024 ευρώ.


Οι έλληνες υπάλληλοι φορολογούνται φέτος πολύ λιγότερο στην εργασία τους. Η φορολογική πίεση μειώθηκε κατά 41,33% και η «Τax Freedom Day», δηλαδή η πρώτη μέρα του χρόνου στην οποία εργαζόμαστε για λογαριασμό μας, πέφτει φέτος στις 31 Μαΐου, ενώ πέρυσι ήταν στις 12 Ιουνίου.


Το Βέλγιο με 59,21% είναι η χώρα με την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση των μισθών στην Ευρώπη, καθώς από το ετήσιο μέσο ακαθάριστο μισθό 41.407 ευρώ, ο Βέλγος κρατάει μόνο 22.412 ευρώ καθαρά.


Όσο για τη Μάλτα, πρόκειται για την ευρωπαϊκή χώρα όπου η εργασία φορολογείται λιγότερο. Εκεί, ο πραγματικός φόρος ανέρχεται μόνο στο 27,56%.