Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης των ελληνικών κρατικών ομολόγων ξένου δικαίου που έμειναν έξω από τη διαδικασία ανταλλαγής (PSI) σε «CCC» από «D», προχώρησε η Standard & Poor΄s Ratings Services, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου. 


Η αναβάθμιση έγινε εξαιτίας της έγκαιρης πληρωμής του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων ορισμένων ομολόγων συνολικού ύψους 435 εκατ. ευρώ που έληξαν στις 15 Μαΐου, όπως τονίζει ο οίκος. 


Ο οίκος σημειώνει πως η αξιολόγηση «CCC» είναι η ίδια με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ενώ υπογραμμίζει τη δήλωση της κυβέρνησης πως η συγκεκριμένη πληρωμή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο και για τα υπόλοιπα ομόλογα που έμειναν έξω από τη διαδικασία του PSI.