Ο κ. Στρατής Ζαχαρής αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής για το τσιμέντο αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pierre Deleplanque, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Ο Γιώργος Μπένος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Marketing για το τσιμέντο, αδρανή και σκυρόδεμα αναφερόμενος επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pierre Deleplanque.