Σε ανοδική αναθεώρηση του οικονομικού κινδύνου της Ισπανίας κατά μία βαθμίδα στην ομάδα 6 από την ομάδα 5 προέβη η Standard & Poor's. 


Παράλληλα, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση για τον κίνδυνο του τραπεζικού συστήματος της χώρας στην ομάδα 5.


Ο οίκος στις 26 Απριλίου είχε υποβαθμίσει τη χώρα σε «ΒΒΒ+/Α-2» από «Α/Α-1» με αρνητικό outlook. 


Σύμφωνα με την S&P, η Ισπανία εισέρχεται σε ύφεση double-dip,η οποία θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση των προβληματικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων το 2012 και το 2013, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των προβλέψεων για τις τράπεζες.