Αρχίζει από σήμερα η αποστολή της πρώτης παρτίδας των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) για το 2009. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αρχίσει να ταχυδρομεί 270.000 εκκαθαριστικά σημειώματα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009. Από τα εκκαθαριστικά αυτά προκύπτουν φόροι προς πληρωμή συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα καταβάλουν εφάπαξ το τέλος, μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα από την ερχόμενη Τρίτη 5 Ιουνίου θα αρχίσει να αποστέλλεται και η πρώτη «παρτίδα» εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον 250.000 σημειώματα. Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων από το σύνολο των εκκαθαριστικών αυτών το 57%-60%, δηλαδή τουλάχιστον 140.000-150.000 σημειώματα θα είναι χρεωστικά και θα αναγράφουν επιπλέον φόρους προς πληρωμή συνολικού ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος θα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο επιπλέον φόρος άνω των 1.450 ευρώ.

Το 8%-10%, δηλαδή τουλάχιστον 20.000-25.000 θα είναι πιστωτικά και θα αναγράφουν επιστροφές φόρων άνω των 14 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 30%-35% θα αποτελείται από σημειώματα με μηδενικά ποσά.

Κάθε ένα από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων δεν θα περιλαμβάνει μόνο το φόρο εισοδήματος για το 2011 αλλά και δύο ακόμη φόρους: την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που θα επιβαρύνει εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ το 2011, και το αυξημένο από τα 300 ευρώ στα 400-500 ευρώ τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα επιβαρύνει όσους κατά τη διάρκεια του 2011 άσκησαν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.