Στην υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Tirana Business Park» στην Αλβανία προχώρησε η εταιρεία Τέρνα, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Το «Tirana Business Park», ιδιοκτησίας του γερμανικού Ομίλου Lindner, αναπτύσσεται σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο των Τιράνων και περιλαμβάνει την ανάπτυξη τριών κτιρίων γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 40.000 τ.μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 21,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης είναι 20 μήνες.