Ζημιογόνο διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για τον όμιλο ΔΕΗ ο οποίος εμφάνισε καθαρές ζημιές ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 93,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 327,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 29,2% σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 12,8% στα 1,55 δισ. ευρώ από 1,37 δισ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA κατήλθε σε 15% σε σύγκριση με 23,8% το α΄ τρίμηνο του 2011.

Παράλληλα η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το α΄ τρίμηνο του 2012 κατά 546 GWh (+3,6%), στις 15.916 GWh έναντι 15.370 GWh το Α΄ τρίμηνο του 2011.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 717 GWh (+5,8%), σε 13.021 GWh, λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας δύο εναλλακτικών προμηθευτών από 25 Ιανουαρίου 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,4%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου 2012 και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά αυξήθηκαν κατά 6,4% (779 GWh) και 17,4% στα 215 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011.

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 67,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το Α΄ τρίμηνο του 2011 ήταν 72,8%.Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 446 GWh.

Αναφορικά με τις δαπάνες του ομίλου, η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανήλθε σε 55,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ των δύο περιόδων (-17,4%) και σε 31,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2011 (-10,6%).
Ο αριθμός του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατήλθε σε 651 εργαζόμενους και συγκεκριμένα σε 20.858 την 31/3/2012 από 21.509 την 31/3/2011. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 6,8%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε:

«Tα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από μια πτωτική πορεία για 3 συνεχή έτη, ήταν αυξημένα κατά 17,4% το πρώτο τρίμηνο, λόγω τιμολογιακών αυξήσεων στους πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, της ανάκτησης μεριδίου αγοράς και της αύξησης της ζήτησης εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα αντίστοιχα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 29,4%.

Παρά ταύτα, η θετική αυτή επίπτωση, υπερκεράστηκε από τη σημαντική αύξηση της δαπάνης για αμιγώς εξωγενείς παράγοντες, όπως τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και οι αγορές ενέργειας, η οποία ανήλθε σε 80% περίπου, με την τιμή χονδρεμπορικής αγοράς να κινείται 35% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και από μια επιπρόσθετη αρνητική επιβάρυνση ύψους 25 εκατ. ευρώ λόγω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους Τρίτων Παραγωγών.

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι τιμολογιακές αυξήσεις από την αρχή του έτους αντισταθμίζουν κυρίως τους φόρους που επιβλήθηκαν στα καύσιμα μέσα στο 2011, καθώς και την αύξηση της ετήσιας δαπάνης για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ενώ ένα μικρό μέρος αυτής της αύξησης (1,1% στη χαμηλή τάση), απομένει για την κάλυψη κυρίως της αύξησης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Σε ό,τι αφορά τα ενδογενή κόστη, πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί το 65% περίπου των συνολικών ελεγχόμενων δαπανών, συνέχισε να μειώνεται για ακόμη ένα τρίμηνο».