Την αντίθεσή της στη σύσταση του Τειρεσία για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές εξέφρασε σε επιστολή της προς την Τράπεζα της Ελλάδος η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας (ΕΔΑΕ).

Σύμφωνα με την Ένωση η θέσπιση του φορέα αντίκειται στον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενώ όπως αναφέρει δεν εξυπηρετεί την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών. Σημειώνει δε ότι «η δημιουργία του φορέα θα αποτελέσει ελληνική πρωτοτυπία, καθότι σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υφίσταται ανάλογο αρχείο».


Όπως αναφέρει στην επιστολή της, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο επιδιωκόμενος σκοπός θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί μόνο με τη δημιουργία ενός Αρχείου για το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς, δηλαδή των ασφαλιστικών εταιρειών, των διαμεσολαβούντων του κλάδου και των ασφαλισμένων.

«Το υπό επεξεργασία σχέδιο Κανονισμού δεν διασφαλίσει με κανέναν τρόπο την αντικειμενικότητα του φορέα που θα παρέχει την πληροφόρηση για την καταχώρηση στο αρχείο και την ασφαλή διασταύρωση και επιβεβαίωση των γεγονότων και στοιχείων που θα επικαλείται» τονίζει η ΕΑΔΕ, διευκρινίζοντας ότι η καταχώρηση στον ασφαλιστικό Τειρεσία θα πρέπει να προϋποθέτει τελεσίδικη απόφαση πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου ή εναλλακτικά πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Προσθέτει ότι σε κάθε καταγγελία σύμβασης που αφορά κωδικούς του Κανονισμού, όπου περιγράφεται ποινικό αδίκημα, όπως υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία κ.α. θα πρέπει η καταχώρηση στο Αρχείο του Τειρεσία να προϋποθέτει εκτός από την καταγγελία τη σύμβασης και μήνυση του φορέα κατά του διαμεσολαβητή.

Τέλος, αναφερόμενη στη διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται για την εγγραφή ενός διαμεσολαβητή στον Τειρεσία, η ΕΑΔΕ επισημαίνει ότι καταρχήν ο φορέας θα πρέπει να περιγράφει με σαφή τρόπο τα γεγονότα που συνιστούν παραβατική συμπεριφορά και εν συνεχεία να κοινοποιεί στον εμπλεκόμενο την εγγραφή στον Τειρεσία, δίνοντάς του όμως πρώτα προθεσμία 90 ημερών να απαντήσει επί της ή των κατηγοριών.