Μείωση 26,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 και κατήλθε στα 3,472,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκε στο ποσό των 7,430,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, 12,5%, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε σε 3,958,1 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%.

Κατά το μήνα Μάρτιο 2012, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε σε 1,370,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 22,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε σε 2,857,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, 8,3%, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 1,486,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.