Αύξηση κατά 5,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Απρίλιο 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 5,2% και στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 4,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο γενικός δείκτης σε σύγκριση με τον δείκτη Μαρτίου 2012 παρουσίασε μείωση 0,2%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2011- Απριλίου 2012 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2010 – Απριλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,1%.

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού κατά 0,2%, το μήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, οφείλεται στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,2% και στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 0,2%.