Την Πέμπτη 31 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα α΄τριμήνου της Olympic Catering, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2012 έχει ως εξής: 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2012: Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 Δημοσίευση αποτελεσμάτων A τριμήνου 2012: 

 

Πέμπτη 31 Μαΐου 2012. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: 

 

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για την Χρήση 2011. 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.