Σε αγορά 30.867 μετοχών του ΔΟΛ, συνολικής αξίας 5.370,85 ευρώ έναντι 0,174 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 28/5 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σταύρος Π. Ψυχάρης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.