Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, αντί την Παρασκευή 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΟΛΠ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.